Over Denis

'Het harmonisch spel tussen licht en donker onderzoeken, het bestuderen van kleur en kleurnuances en het ontwikkelen van een eigen techniek is een voortdurende uitdaging.'Onder invloed van o.a. architect Greta Sabbe uit Ardooie, S.Bob Tomanovic uit Nederland, Frank De Mulder uit Antwerpen, Frans Herpelinck uit Poperinge, Filip Bisschop uit Eernegem en Geertje Jansma uit Tervuren, krijg ik de kunst van het aquarelleren en acrylschilderen onder de knie, om zo heel snelle emotionele indrukken te kunnen weergeven.

Mijn schilderijen vertellen niet zo concreet mogelijk het verhaal van hun titel. Ze zijn weergaven van een emotioneel proces vertaald in licht en duisternis… het blijft voor mij een moeilijk proces. Het zoeken om zich los te maken van het strakke beeld blijft een voortdurend studiewerk en heeft een emotionele bevrijding van gevoelens en waarnemingen tot gevolg!

Sinds ik, omwille van mijn gehoorstoornis, uit het actieve onderwijsleven als leraar plastische opvoeding, gestapt ben, werk ik bijna continue teruggetrokken in de stilte van mijn atelier.

Vooral inventieve, suggestieve landschappen en emotionele impressies zijn mijn geliefde onderwerpen. Het 'uitzoomen' van het geheel tot detail, om zo te komen tot abstractie intrigeert mij… Het wijde, vlakke polderland met zijn hoge, soms dreigende en fascinerende luchten, steeds in de nabijheid van de zee, beïnvloeden voortdurend mijn 'studiowerk'. Buiten mijn atelier ben ik er om : waar te nemen, te absorberen, te ruiken, te zien of om een idee op te doen… om dan terug binnen, mijn werk af te maken… Ruimte, weidsheid en LICHT, harmonisch weergeven, door het eenvoudige spel van water en verf, is een ware uitdaging. De intense nood om steeds maar dieper, krachtiger en emotioneler te 'ZIEN' en te tekenen, kan ik inoefenen door wekelijks, in groep, levend model te tekenen onder leiding van Filip Bisschop te Ichtegem. Ik besef nu pas hoezeer tekenen en schilderen reeds van in mijn jeugd mij bezig houdt en nu ten volle in mijn leven aan belang winnen…

De emotionele lading die ontstaat bij het schilderen en tekenen wil ik doorgeven; als ik die kan laten overspringen op de beschouwer dan ben ik euforisch ! Ik voel dat de belangstelling en waardering voor mijn werk groeit. Die interesse in mijn werk ervaar ik als een belangrijke stimulans… directe respons van de beschouwer doet me heel veel. Dat iemand emotioneel getroffen is door mijn werk ontroert mij.

Ik probeer mijn eigen weg te volgen, met eigen inzichten als uniek individu… het mandalatekenen en schilderen, met de steun van Geertje Jansma, heeft voor mij een nieuwe horizon geopend. Daardoor ben ik méér bezig met het zoeken naar verdieping in mijn werk. Het wordt een niet-aflatend gevecht met de materie en mezelf, nu ook acryl naar mij lonkt om nog expressiever te werken en nog meer los te komen van het strakke concrete beeld. Ik schilder geen buitenkant meer… ik zet op papier of doek wat ik aan de binnenkant ervaar !

Ondanks mijn twijfel blijf ik ACHTER mijn werk staan. Er echt VOOR gaan staan wil ik niet !

Ik zoek nu in de 'herfst van het leven' de stilte op… dit maakt me zeer kritisch en onzeker over mijn eigen werk maar… daardoor wordt de diepe confrontatie met het publiek zo ziels noodzakelijk… los van alle zinloos geklets…'

En Français

La recherche du jeu harmonique entre clair et obscur, l’étude des couleurs et des nuanciers et le développement d’un technique propre : tel est le défi permanent. La voie vers la maitrise de la peinture aquarelle et acrylique, dans le but d’être capable de donner forme à des impressions émotionnelles en rien de temps, se fait sous l’influence de Greta Sabbe, architecte à Ardooie, de Frank De Mulder d’Anvers, de Frans Herpelinck de Poperinge, de Filip Bisschop d’Eernegem et de Geertje Jansma de Tervuren, tous situés en Belgique; et de S. Bob Tomanovic situé aux Pays-Bas. Mes peintures ne cherchent pas l’expression concrète de leurs intitulés. Elles sont l’expression d’un processus émotionnel, traduit en clair et obscure - un processus qui me restera toujours difficile.

La recherche du détachement de l’image impassible représente un travail Depuis qu’en 1997 j’ai du quitter, à cause de mon trouble de l’audition, la vie active du monde de l’enseignement de l’art, où j’étais enseignant des arts plastiques, je travaille d’une façon quasi permanente dans le silence de mon atelier. Mes sujets préférés sont des paysages inventifs et suggestifs d’étude continu qui résulte dans une libération émotionnelle des sentiments et observations. ainsi que des impressions émotionnelles. Je suis intrigué par l’abstraction obtenue par l’agrandissement du détail qui réside dans la perspective globale. Mon travail en studio est influencé par le paysage des polders, vaste et plat, avec ses ciels parfois menaçants et fascinants, toujours en proximité de la mer. En dehors de mon atelier je m’attache à observer, absorber, sentir, voir ou accueillir des idées. Ensuite, je retourne en studio pour travailler les œuvres. Le défi consiste à représenter, d’une façon harmonieuse : l’espace, la somptuosité et la lumière, par le jeu simple de l’eau et de la peinture. La nécessité intense de ‘voir’ et de dessiner d’une façon toujours plus profonde m’oblige à pratiquer le dessin d'après modèle vivant chaque semaine. Ce n’est qu’aujourd’hui que je me rends compte à quel point le dessin et la peinture me préoccupaient pendant ma jeunesse, et qu’ils gagnent désormais en importance dans ma vie. Je souhaite transmettre la charge émotionnelle qui nait lors du dessin et de la peinture. Le fait de réussir à faire jaillir cette charge dans l’expérience de l’observateur me rend euphorique !

Je ressens, comme un facteur motivant important, que l’intérêt pour et l’appréciation de mon travail ne cesse de grandir. Je suis particulièrement sensible aux réactions des observateurs : j’en suis ému lorsque quelqu’un se retrouve touché par mes œuvres. J’essaie de suivre mon propre chemin, avec les vues qui me sont propres en tant qu’individu unique. Le dessin et la peinture mandala m’a ouvert un horizon nouveau, par lequel la recherche de profondeur dans mon travail a gagné de l’importance. Maintenant que l’acrylique m’invite à travailler davantage d’une façon expressive, et de me détacher de l’image concrète et impassible, il en résulte un combat non cessant avec la matière et avec moi-même. J’ai cessé de peindre l’aspect extérieur : je donne forme, sur papier ou toile, à ce que je ressens à l’intérieur. Arrivé dans l’automne de la vie, je vais à la rencontre du silence. Ceci me rend très critique et incertain à propos de mon œuvre, un état qui rend nécessaire la confrontation profonde avec le publique – loin de tout propos inutile.

Denis Dewitte 

Curriculum

°Veurne 1945

 • Leraar Plastische Opvoeding
 • Studies :St.-Lucas Gent en Provinciale Normaalschool te Tienen 
 • Aquarelcursussen met Greta Sabbe, Bob Tomanovic, Frank Demulder.
 • Levend modeltekenen met Rogette Jonckiere Diksmuide en Filip Bisschop Eernegem.
 • Mandalatekenen en helend tekenen met Geertje Jansma .
 • Hij behaalde de tweede prijs in de 12de CBK-wedstrijd te Veurne categorie aquarel.
 • Was laureaat op “Kiezen voor Kunst” te Veurne in 1997, Veurne Curieus 2004.
 • Bronzen medaille behaald op het Salon van de Europese Kunstverdienste Koksijde 2000 
 • Geselecteerd voor het 22ste salon van de aquarel te Mol mei 2000
 • Selectie voor 23ste salon van de aquarel : Boerenbril 2001 Mol.
 • Selectie voor 25ste salon van de aquarel : mei Mol 2003
 • Geselecteerd als gezel van de ‘Europese Kunstverdienste’ Brussel mei 1999.
 • Geselecteerd als lid van het Europees Instituut voor Aquarelkunst van België 2001
 • Lid van het Aquarelinstituut van België te Mol.
 • Zilveren Medaille behaald op het Salon van de Europese Kunstverdienste te Koksijde 2001, De Panne 2002,2003,2004.
 • 2°Laureaat Aquarelwedstrijd Marnix-ring ' Zannekin' Veurne Ten Bogaerde juni 2002.
 • Lid van de Kunstvereniging 'ooKunst' van Kortemark met deelname aan de Kunstroute mei 2002,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010.
 • Kunsttentoonstelling “Peace forever” mei 2003 site Ijzertoren Diksmuide.
 • Kunstproject ‘Collectief berOEREN’ Kerk van Oeren juli 2003 Alveringem. 
 • Zomer 2003 Tentoonstelling in Altidona in Italië 
 • Antwerpen 2004 Een West-Vlaamse voetafdruk in Antwerpen februari Loft Ho-Bie Hessenstraatje.
 • ‘In de voetsporen van Georges Tahon’ tentoonstelling zomer 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 Spaans Paviljoen Veurne
 • Kunsthuis HARRY VERCAIGNE november 2007
 • Stichtend lid van 'De Beauvoordse Pictores ' 2007,2008,2009.
 • Uitbouw Atelier ' De Kunstboom ' 2010...
 • Tentoonstellingen: Gemeentehuis Kortemark, Het Hemelsbreed Verschil Koekelare, 't Scheurvliet Beauvoorde, Ter Talinge Waardamme, 't Gisthuis Meulebeke, De Loft Veurne,Ter Plaetsen Kwaremont, 't Potje Paté Alveringem, De Hooipiete Lo-Reninge en KAAI 15 Nieuwpoort,DC-atelier Dendermonde, Houthulst Markthuis 2006, Tentoonstelling in Hotel Mercure in Le Touquet (Fr.)sept.2007,Tuur D'Jès Beauvoorde jan.2008,Koninklijk Atheneum Veurne jaarlijkse tentoonstelling, Tentoonstelling als drieluik 'Trifolium Emoticum' Beauvoorde,Veurne en Koksijde 2009.